technický nosič dat (DVD)

Cena v KčPočet subjektů
100 Kč1x
80 Kč1x
70 Kč2x
60 Kč9x
54 Kč1x
50 Kč5x
40 Kč5x
35 Kč2x
30 Kč6x
25 Kč7x
24 Kč3x
22 Kč1x
21 Kč1x
20 Kč66x
18 Kč2x
16 Kč1x
15 Kč93x
14 Kč2x
13 Kč8x
12 Kč17x
11.2 Kč1x
10 Kč53x
9 Kč1x
8 Kč31x
7 Kč14x
6 Kč3x
5.8 Kč1x
0 Kč1x
Průměr ze subjektů se sazebníkem:17.536Kč
Minimum ze subjektů se sazebníkem:0Kč
Počet subjektů se záznamem v sazebníku:338