Město Frýdlant

IČO: 262781

okres Liberec, Liberecký kraj

www.mesto-frydlant.cz, podatelna@mu-frydlant.cz
T. G. Masaryka 37, 46401 Frýdlant

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 564028,
  • Počet obyvatel 7591 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 3161.6 (k 31.12.2014)

Katastr obce Frýdlant - mapa území

Přehled poplatků Frýdlant

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie6 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)70 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)70 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme