Obec Hejtmánkovice

IČO: 653594

okres Náchod, Královéhradecký kraj

www.hejtmankovice.cz, obechejtmankovice@tiscali.cz
Hejtmánkovice 118, 55001 Broumov

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 574031,
  • Počet obyvatel 642 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1301.4 (k 31.12.2014)

Katastr obce Hejtmánkovice - mapa území

Přehled poplatků Hejtmánkovice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie1.5 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)100 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace200 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme