Obec Holasice

IČO: 488143

okres Brno-Venkov, Jihomoravský kraj

www.holasice.cz, podatelna@holasice.cz
Václavská 29, 66461 Rajhrad

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 583031,
  • Počet obyvatel 1074 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 353.5 (k 31.12.2014)

Katastr obce Holasice - mapa území

Přehled poplatků Holasice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie1 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie10 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně5 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut36 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme