Město Horní Slavkov

IČO: 259322

okres Sokolov, Karlovarský kraj

www.hornislavkov.cz, epodatelna@muhslavkov.cz
Dlouhá 634, 35731 Horní

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 560367,
  • Počet obyvatel 5608 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 3685.7 (k 31.12.2014)

Katastr obce Horní Slavkov - mapa území

Přehled poplatků Horní Slavkov

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně10 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb2 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)12 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)12 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce105 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme