Obec Horní Újezd

IČO: 579521

okres Svitavy, Pardubický kraj

horniujezd.cz, horni.ujezd@worldonline.cz
Horní Újezd 1, 57001 Litomyšl

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 572365,
  • Počet obyvatel 424 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 773.9 (k 31.12.2014)

Katastr obce Horní Újezd - mapa území

Přehled poplatků Horní Újezd

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut50 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme