Město Bílina

IČO: 266230

okres Teplice, Ústecký kraj

www.bilina.cz, podatelna@bilina.cz
Břežánská 50/1, 41801 Bílina

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 567451,
  • Počet obyvatel 16703 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 3251.2 (k 31.12.2014)

Katastr obce Bílina - mapa území

Přehled poplatků Bílina

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace150 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie10 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie10 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie20 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně25 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb10 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)20 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)20 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme