Obec Hrachoviště

IČO: 512796

okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj

www.hrachoviste.cz, hrachoviste@tiscali.cz
Hrachoviště 11, 37901 Třeboň

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 562831,
  • Počet obyvatel 84 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 489.9 (k 31.12.2014)

Katastr obce Hrachoviště - mapa území

Přehled poplatků Hrachoviště

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie10 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme