Město Chrast

IČO: 270199

okres Chrudim, Pardubický kraj

www.mestochrast.cz, podatelna@mestochrast.cz
Náměstí 1, 53851 Chrast u Chrudimě

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 571539,
  • Počet obyvatel 3143 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1783.8 (k 31.12.2014)

Katastr obce Chrast - mapa území

Přehled poplatků Chrast

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2.5 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie10 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut50 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme