Obec Biskupice

IČO: 288021

okres Prostějov, Olomoucký kraj

www.obecbiskupice.cz, ou.biskupice@volny.cz
Biskupice 61, 79812 Kralice na Hané

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 589284,
  • Počet obyvatel 313 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 414.4 (k 31.12.2014)

Katastr obce Biskupice - mapa území

Přehled poplatků Biskupice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2.5 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 15 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme