Obec Chýně

IČO: 241296

okres Praha-Západ, Středočeský kraj

www.chyne.cz, obecn.urad@chyne.cz
Hlavní 200, 25301 Hostivice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 539309,
  • Počet obyvatel 2291 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 499.8 (k 31.12.2014)

Katastr obce Chýně - mapa území

Přehled poplatků Chýně

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace130 Kčneuvedeno
A4 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie7 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie8 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie12 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)13 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme