Obec Blatec

IČO: 635367

okres Olomouc, Olomoucký kraj

www.blatec.cz, ou@blatec.cz
Blatec 81, 78375 Dub nad Moravou

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 500801,
  • Počet obyvatel 623 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 658.5 (k 31.12.2014)

Katastr obce Blatec - mapa území

Přehled poplatků Blatec

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2.5 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce100 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 15 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme