Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

IČO: 284769

okres Hodonín, Jihomoravský kraj

www.obecblatnice.cz, : starosta@obecblatnice.cz
Blatnice pod Svatým Antonínkem 28, 69671 Blatnice p. Sv. Antonínkem

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 586048,
  • Počet obyvatel 2081 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1389.9 (k 31.12.2014)

Katastr obce Blatnice pod Svatým Antonínkem - mapa území

Přehled poplatků Blatnice pod Svatým Antonínkem

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 20 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce40 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme