Obec Jíkev

IČO: 239216

okres Nymburk, Středočeský kraj

www.jikev.cz, obec.jikev@worldonline.cz
Jíkev 58, 28932 Oskořínek

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 537250,
  • Počet obyvatel 323 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 918.4 (k 31.12.2014)

Katastr obce Jíkev - mapa území

Přehled poplatků Jíkev

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb6 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně10 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme