Obec Jindřichov

IČO: 296074

okres Bruntál, Moravskoslezský kraj

www.obecjindrichov.cz, ou.jindrichov@krnovsko.cz
Jindřichov 57, 79383 Jindřichov u Krnova

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 597449,
  • Počet obyvatel 1326 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 3471.1 (k 31.12.2014)

Katastr obce Jindřichov - mapa území

Přehled poplatků Jindřichov

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie8 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)60 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb2 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut25 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme