Obec Blažim

IČO: 556246

okres Louny, Ústecký kraj

www.blazim.cz, obecblazim@tiscali.cz
Blažim 107, 44001 Louny 1

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 566012,
  • Počet obyvatel 266 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 963.3 (k 31.12.2014)

Katastr obce Blažim - mapa území

Přehled poplatků Blažim

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2.5 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 15 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme