Obec Kamenice

IČO: 240273

okres Praha-Východ, Středočeský kraj

www.obeckamenice.cz, podatelna@obeckamenice.cz
Ringhofferovo nám. 434, 25168 Kamenice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 538299,
  • Počet obyvatel 4264 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1737.8 (k 31.12.2014)

Katastr obce Kamenice - mapa území

Přehled poplatků Kamenice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie8 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut50 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme