Obec Kostelany

IČO: 287253

okres Kroměříž, Zlínský kraj

www.obeckostelany.cz, kostelany@c-box.cz
Kostelany 48, 76701 Kroměříž

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 588521,
  • Počet obyvatel 571 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1322.3 (k 31.12.2014)

Katastr obce Kostelany - mapa území

Přehled poplatků Kostelany

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 15 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme