Město Kostelec nad Orlicí

IČO: 274968

okres Rychnov Nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

www.kostelecno.cz, podatelna@muko.cz
Palackého náměstí 38, 51741 Kostelec nad Orlicí

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 576361,
  • Počet obyvatel 6155 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 2620.3 (k 31.12.2014)

Katastr obce Kostelec nad Orlicí - mapa území

Přehled poplatků Kostelec nad Orlicí

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)48 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)54 Kčneuvedeno
A4 kopie mapového podkladu180 Kčneuvedeno
A3 kopie mapového podkladu210 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně5 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme