Město Kralovice

IČO: 257966

okres Plzeň-Sever, Plzeňský kraj

www.kralovice.cz, kralovice@kralovice.cz
Markova tř. 2, 33141 Kralovice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 559075,
  • Počet obyvatel 3504 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 3978.8 (k 31.12.2014)

Katastr obce Kralovice - mapa území

Přehled poplatků Kralovice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie7 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie7 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie12 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme