Obec Bohuslavice

IČO: 302384

okres Šumperk, Olomoucký kraj

www.bohuslavice.cz, oubohuslavice@seznam.cz
Bohuslavice 2, 78972 Dubicko

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 525880,
  • Počet obyvatel 525 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 396.9 (k 31.12.2014)

Katastr obce Bohuslavice - mapa území

Přehled poplatků Bohuslavice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně35 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace160 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme