Obec Krhanice

IČO: 232025

okres Benešov, Středočeský kraj

www.obeckrhanice.cz, ou.krhanice@seznam.cz
Krhanice 46, 25742 Krhanice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 529958,
  • Počet obyvatel 937 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1344.6 (k 31.12.2014)

Katastr obce Krhanice - mapa území

Přehled poplatků Krhanice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie8 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie12 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace180 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme