Obec Kropáčova Vrutice

IČO: 238163

okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj

www.kropacovavrutice.cz, ou.vrutice@volny.cz
Střížovice 30, 29479 Kropáčova Vrutice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 536181,
  • Počet obyvatel 892 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 2409.3 (k 31.12.2014)

Katastr obce Kropáčova Vrutice - mapa území

Přehled poplatků Kropáčova Vrutice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie12 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)20 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb3 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně3 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)20 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme