Obec Křešín

IČO: 242560

okres Příbram, Středočeský kraj

www.oukresin.cz, oukresin@tiscali.cz
Křešín 1, 26223 Jince

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 540587,
  • Počet obyvatel 111 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 191.4 (k 31.12.2014)

Katastr obce Křešín - mapa území

Přehled poplatků Křešín

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)15 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme