Město Bochov

IČO: 254444

okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj

www.mesto-bochov.cz, podatelna@mesto-bochov.cz
náměstí Míru 1, 36471 Bochov

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 555029,
  • Počet obyvatel 2002 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 9564.9 (k 31.12.2014)

Katastr obce Bochov - mapa území

Přehled poplatků Bochov

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie12 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně6 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně6 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)15 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace220 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme