Obec Ledce

IČO: 275034

okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj

www.ledce.eu, ou.ledce@seznam.cz
Ledce 58, 51771 České Meziřičí

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 576433,
  • Počet obyvatel 403 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1024.5 (k 31.12.2014)

Katastr obce Ledce - mapa území

Přehled poplatků Ledce

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb6 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně12 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace180 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme