Město Ledeč nad Sázavou

IČO: 267759

okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina

www.ledecns.cz, podatelna@ledecns.cz
Husovo náměstí 7, 58401 Ledeč nad Sázavou

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 568988,
  • Počet obyvatel 5429 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 2224.1 (k 31.12.2014)

Katastr obce Ledeč nad Sázavou - mapa území

Přehled poplatků Ledeč nad Sázavou

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie7 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)10 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)10 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace200 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut50 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme