Obec Bolehošť

IČO: 274721

okres Rychnov Nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

www.obecbolehost.cz, ou.bolehost@tiscali.cz
Bolehošť 10, 51731 Bolehošť

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 576123,
  • Počet obyvatel 538 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1070.6 (k 31.12.2014)

Katastr obce Bolehošť - mapa území

Přehled poplatků Bolehošť

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie1.5 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 100 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb1.5 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace60 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme