Obec Lestkov

IČO: 259977

okres Tachov, Plzeňský kraj

www.obeclestkov.cz, urad@obeclestkov.cz
Lestkov 210, 34953 Bezdružice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 561011,
  • Počet obyvatel 417 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 3880.3 (k 31.12.2014)

Katastr obce Lestkov - mapa území

Přehled poplatků Lestkov

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)60 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)80 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace200 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme