Obec Libníč

IČO: 581445

okres České Budějovice, Jihočeský kraj

www.libnic.cz, obeclibnic@volny.cz
Libníč 85, 37371 Rudolfov

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 535800,
  • Počet obyvatel 480 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 685.3 (k 31.12.2014)

Katastr obce Libníč - mapa území

Přehled poplatků Libníč

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme