Obec Lišnice

IČO: 266019

okres Most, Ústecký kraj

www.oulisnice.cz, podatelna@oulisnice.cz
Lišnice 42, 43401 Most 1

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 567248,
  • Počet obyvatel 219 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 853.5 (k 31.12.2014)

Katastr obce Lišnice - mapa území

Přehled poplatků Lišnice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie7 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)10 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)10 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme