Městys Liteň

IČO: 233501

okres Beroun, Středočeský kraj

www.liten.cz, ou@obecliten.cz
Náměstí 71, 26727 Liteň

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 531456,
  • Počet obyvatel 1105 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1276.7 (k 31.12.2014)

Katastr obce Liteň - mapa území

Přehled poplatků Liteň

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce50 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)20 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 20 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme