Obec Boršice

IČO: 290823

okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj

borsice.cz, ou.borsice@uh.cz
Boršice 304, 68709 Boršice u Buchlovic

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 592064,
  • Počet obyvatel 2199 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 982 (k 31.12.2014)

Katastr obce Boršice - mapa území

Přehled poplatků Boršice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
technický nosič dat (CD)80 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno
A4 jednostranná čb kopie1 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme