Město Meziměstí

IČO: 272841

okres Náchod, Královéhradecký kraj

www.mezimesti.cz, muckova@mezimesti.cz
5.května čp 1, 54981 Meziměstí

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 574252,
  • Počet obyvatel 2555 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 2572.1 (k 31.12.2014)

Katastr obce Meziměstí - mapa území

Přehled poplatků Meziměstí

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně25 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)70 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme