Město Boskovice

IČO: 279978

okres Blansko, Jihomoravský kraj

www.boskovice.cz, mu@boskovice.cz
Masarykovo nám. 2, 68018 Boskovice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 581372,
  • Počet obyvatel 11478 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 2781.5 (k 31.12.2014)

Katastr obce Boskovice - mapa území

Přehled poplatků Boskovice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně12 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)80 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme