Obec Bošilec

IČO: 581194

okres České Budějovice, Jihočeský kraj

www.bosilec.cz, starosta@bosilec.cz
Bošilec 24, 37365 Dolní Bukovsko

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 535401,
  • Počet obyvatel 197 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 957.9 (k 31.12.2014)

Katastr obce Bošilec - mapa území

Přehled poplatků Bošilec

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie15 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme