Obec Mokré

IČO: 579131

okres Rychnov Nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

www.obecmokre.cz, posta@obecmokre.cz
Mokré 12, 51771 České Meziříčí

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 576522,
  • Počet obyvatel 146 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 588.6 (k 31.12.2014)

Katastr obce Mokré - mapa území

Přehled poplatků Mokré

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace500 Kčneuvedeno
A4 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb5 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme