Obec Bousín

IČO: 288047

okres Prostějov, Olomoucký kraj

bousin.cz, bousin@mybox.cz
Bousín 47, 79861 Drahany

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 589306,
  • Počet obyvatel 141 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 342 (k 31.12.2014)

Katastr obce Bousín - mapa území

Přehled poplatků Bousín

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2.5 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 15 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme