Obec Bouzov

IČO: 298719

okres Olomouc, Olomoucký kraj

www.obec-bouzov.cz, obec.Bouzov@volny.cz
Bouzov 2, 78325 Bouzov

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 500861,
  • Počet obyvatel 1533 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 4231 (k 31.12.2014)

Katastr obce Bouzov - mapa území

Přehled poplatků Bouzov

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 15 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme