Obec Mořinka

IČO: 509761

okres Beroun, Středočeský kraj

morinka.eu, obec.morinka@c-box.cz
Mořinka 28, 26718 Karlštejn

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 533912,
  • Počet obyvatel 142 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 702.8 (k 31.12.2014)

Katastr obce Mořinka - mapa území

Přehled poplatků Mořinka

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie1 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie1.5 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb6 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme