Obec Nerestce

IČO: 511731

okres Písek, Jihočeský kraj

www.nerestce.cz, macoun@quick.cz
Nerestce 46, 39804 Čimelice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 562157,
  • Počet obyvatel 99 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 467.9 (k 31.12.2014)

Katastr obce Nerestce - mapa území

Přehled poplatků Nerestce

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací prvních 30 minut práce100 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb6 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně10 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme