Město Brandýs nad Orlicí

IČO: 278564

okres Ústí Nad Orlicí, Pardubický kraj

www.mesto-brandys.cz, info@mesto-brandys.cz
Náměstí Komenského 203, 56112 Brandýs nad Orlicí

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 579947,
  • Počet obyvatel 1381 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 432.7 (k 31.12.2014)

Katastr obce Brandýs nad Orlicí - mapa území

Přehled poplatků Brandýs nad Orlicí

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie7 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace300 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme