Obec Branky

IČO: 303712

okres Vsetín, Zlínský kraj

www.obecbranky.cz, podatelna@obecbranky.cz
Branky 6, 75645 Branky

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 541648,
  • Počet obyvatel 948 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1079.2 (k 31.12.2014)

Katastr obce Branky - mapa území

Přehled poplatků Branky

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 15 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme