Obec Ondřejov

IČO: 240567

okres Praha-Východ, Středočeský kraj

www.obecondrejov.cz, podatelna@obecondrejov.cz
Choceradská 62, 25165 Ondřejov

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 538582,
  • Počet obyvatel 1472 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1815.7 (k 31.12.2014)

Katastr obce Ondřejov - mapa území

Přehled poplatků Ondřejov

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana čb3 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace450 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme