Obec Otice

IČO: 300543

okres Opava, Moravskoslezský kraj

www.otice.cz, podatelna@otice.cz
Hlavní 1, 74781 Otice

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 509612,
  • Počet obyvatel 1394 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 720.3 (k 31.12.2014)

Katastr obce Otice - mapa území

Přehled poplatků Otice

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie2.5 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie3.5 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie4.5 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně12 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)80 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace150 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme