Městys Brodek u Prostějova

IČO: 288063

okres Prostějov, Olomoucký kraj

www.brodek.cz, obec@brodek.cz
Císařská 39, 79807 Brodek u Prostějova

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 589322,
  • Počet obyvatel 1529 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 610.9 (k 31.12.2014)

Katastr obce Brodek u Prostějova - mapa území

Přehled poplatků Brodek u Prostějova

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 15 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme