Obec Patokryje

IČO: 266124

okres Most, Ústecký kraj

www.patokryje.cz, obec@patokryje.cz
Patokryje 35, 43401 Most

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 567345,
  • Počet obyvatel 435 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 262.9 (k 31.12.2014)

Katastr obce Patokryje - mapa území

Přehled poplatků Patokryje

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut70 Kčneuvedeno
A4 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie7 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně4 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)10 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)10 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme