Obec Pavlov

IČO: 286401

okres Jihlava, Kraj Vysočina

www.obecpavlov.cz, starosta@obecpavlov.cz
Pavlov 108, 58833 Stonařov

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 587681,
  • Počet obyvatel 420 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 1333.1 (k 31.12.2014)

Katastr obce Pavlov - mapa území

Přehled poplatků Pavlov

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie4 Kčneuvedeno
A4 oboustranná čb kopie6 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie8 Kčneuvedeno
A3 oboustranná čb kopie10 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně10 Kčneuvedeno
technický nosič dat (CD)60 Kčneuvedeno
technický nosič dat (DVD)60 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace200 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme