Obec Brtnička

IČO: 376396

okres Jihlava, Kraj Vysočina

www.obecbrtnicka.cz, ou@obecbrtnicka.cz
Brtnička 10, 67527 Předín

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 590371,
  • Počet obyvatel 109 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 310.1 (k 31.12.2014)

Katastr obce Brtnička - mapa území

Přehled poplatků Brtnička

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie3 Kčneuvedeno
Hodinová sazba práce při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace100 Kčneuvedeno
paušál provozních nákladů (telefony, materiál, energie) 15 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme