Obec Plavy

IČO: 262510

okres Jablonec Nad Nisou, Liberecký kraj

www.plavy.cz, obec@plavy.cz
Plavy 186, 46846 Plavy

Co o subjektu můžete najít na internetu?

Subjekt je obec, další informace které můžete na internetu o tomto subjektu dále dohledat :

Statistická data :
  • ČSÚ: 563757,
  • Počet obyvatel 1044 (k 31.12.2014)
  • Rozloha : 520.3 (k 31.12.2014)

Katastr obce Plavy - mapa území

Přehled poplatků Plavy

Sazebník úhrad za informace dle zák. 106/1999 sb.

Položka sezebníkuCenaZ data
A4 jednostranná čb kopie2 Kčneuvedeno
A3 jednostranná čb kopie5 Kčneuvedeno
A4 tisk jedna strana barevně5 Kčneuvedeno
Náklady na vyhledání a zpracování informací za každých dalších započatých 15 minut100 Kčneuvedeno

Provedené kontroly :

připravujeme